14 May 2013

5 items I would never wear

I have developed  quite a fobia agaist some fashion items. Even though they are considered to be very trendy, I would never wear them ( not even if someone offered to pay me :))). So, here is my Top  5 Unwearable Items.
Am dezvoltat o fobie împotriva unor articole vestimentare. Chiar dacă sunt considerate foarte trendy, eu una nu le-aș putea purta ( nici chiar dacă cineva m-ar plăti :))). Așa că, iată Top 5 articole pe care nu le-aș purta:

1. The Backpack : it doesn't matter how useful it seems, or how trendy it's designed, or that it has a nice pattern, I wouldn't wear it because it gives me the impression of a 1st grade schoolgirl. Don`t know why, but Mr. Backpack and I have nerver been friends. :)

   Rucsacul: chiar dacă este practic și util, sau are un design trendy, sau chiar un print draguț, nu l-aș putea purta, pentru că îmi dă impresia că arăt ca o școlăriță de clasa întâi. Nu știu de ce, dar eu și Dl. Rucsac nu am fost niciodată prieteni . :)
 


2. The striped leggings: Everybody wears them, there is not a single day that goes by without seeing at least 5 girls wearing them. They seem like prison uniforms ( no offence), and it doesn't matter how skinny you are, cause they make you look fat anyway, due to the vertical stripes and the elastic fabric.

    Colanții cu dungi: Toată lumea îi poartă și nu există vreo zi în care să nu văd măcar 5 persoane îmbracate cu ei. Parcă ar fi uniforme de pușcăriași ( fără supărare), și chiar nu contează cât de slabă ai fi, pentru că oricum te fac să pari mai grasă din cauza dungilor verticale și a materialului elastic. 



3. Platform sneakers: another oddity in my oppinion. Sneakers are simply... sneakers, meant to be confortable. I really love sneakers, but not the platform ones :).

    Tenișii cu platformă: încă o ciudățenie după părerea mea. Tenișii sunt pur și simplu...teniși, și au menirea de a fi confortabili. Chiar ador tenișii, dar nu pe cei cu platformă :)




4. The "UFO"" Shoes ( as I call them ) : it's about that really, but really ugly shoes inspired from Lady Gaga' s videos. I see them as "legs' serial killers". They are very odd... and no further comments :)

     Papucii OZN ( cum îi numesc eu) : este vorba despre papucii ăia urâți, urâți, inspirați din videoclipurile lui Lady Gaga. Eu îi văd ca pe niște ”criminali în serie ai picioarelor”. Sunt foarte ciudați... și chiar nu mai e nevoie de alte comentarii.







5. The Neon Stuff: Ok, I'm not totally against the neon clothes and stuff, but when it's to much, it's... way to much (since I`m a fan of the LESS IS MORE club). I understand that a little neon accessory could't harm nobody, but seeing someone dressed  from tip to toe in neon, gives the OH, NO! I'M GOING BLIND! impression.

   Chestile neon: Ok, deci nu sunt în totalitate împotriva hainelor și chestiilor neon, dar cînd este prea mult, este... deja mult prea mult ( mai ales că sunt fană a clubului  ” mai puțin e mai mult”). Înțeleg că un accesoriu micuț neon nu poate face rău nimănui, dar să vezi pe cineva îmbrăcat din cap până în picioare neon, îți dă senzația de OH, NU, AM ORBIT!



11 May 2013

advice of the day...

Since it`s officially WEEKEND, our advice for u  is : 


                                                                         ...and not only this weekend, but for the rest of your life!!! :)

accessories...










7 May 2013

advice of the day...

..... so be different, be creative, be nonconformist, be AWESOME!

Fashionable kids :)

 I like kids a lot, kids with big attitude and personality, and especially nicely dressed kids. They are generally cute and adorable, but when they have on some trendy outfits, plus a strong attitude, they are irresistible. So, for today I'll post some randome pics found on the web, with some adorable kids.
 Îmi plac foarte mult copilașii, copii cu atitudine și personalitate, dar mai ales cei îmbrăcați frumos. Oricum ei sunt în general drăguți și adorabili, dar când mai au și un outfit trendy plus o atitudine puternică, ei devin irezistibili. Așa că pentru astăzi am ales postez câteva imagini pe care le-am gasit pe diverse site-uri.